клітини глибоких шарів епідермісу, що мали великі округлі ядра з розрідженим хроматином і найчастіше


клітини глибоких шарів епідермісу, що мали великі округлі ядра з розрідженим хроматином і найчастіше зустрічалися групами (рис. 2, б).
Таким чином, застосування аутолейкоцитарної перфузії ліків у комплексній терапії пацієнтів із СДС сприяло на 5-ту добу лікування одержанню реге¬не¬раторного типу цитограми, що вказує про безпосередній позитивний вплив цього методу лікування. Морфометричне дослідження лімфоцитів у мазках-відбитках з поверхні виразок у пацієнтів із СДС показало, що до лікування їхня популяція була представлена малими (22 %), середніми (64,2 %) і великими (13,8 %) формами. Причому, до початку лікування превалювали середні лімфоцити, вміст яких складав 63-64%. Морфометричний аналіз популяції лімфоцитів у мазках-відбитках з поверхні виразок пацієнтів із СДС показав, що проведене лікування шляхом аутолейкоцитарної перфузії ліків приводило до збільшення вмісту великих лімфоцитів 25 % (р<0,001). При цьому кількість малих 15,8 % (р<0,05) і середніх 59,2 % (р<0,05) лімфоцитів, відповідно, зменшилася.
Аналіз морфометричних параметрів ядерно-ядерцевового апарата базальних кліток епідермісу показав, що вони статистично вірогідно не відрізнялися від показників в обох групах хворих. У ядрах клітин до лікування превалювало одне середнє за розміром ядерце правильної форми. За даними морфометрії на 5-ту добу лікування в мазках-відбитках з поверхні виразок хворих, що одержували в комплексній терапії ауто¬лейкоцитарної перфузії ліків, в ядрі відзначена поява двох збільшених у розмірі й інтенсивно пофарбованих ядерець. При морфометричному аналізі це виявлялося достовірним збільшенням периметра ядерця, появою додаткового ядерця як показника посилення проліферації, що показано на рис. 3.


а б
Рис. 3. Ядерно-ядерцевий апарат базальної клітин епідермісу до (а)
та після (б) лікування у пацієнтів із СДС з використанням
аутолейкоцитарної перфузії ліків.

Таким чином, отримані зміни при морфометричному аналізі мазків- відбитків у пацієнтів із СДС указують на стимуляцію лімфоцитів та посилення проліферації